Obec Kyje

ODKAZY

Aktuálně
Počasí
iDnes
Doprava
Autobus
Vlak
Portály
Centrum
Seznam

Úřední deska

Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek

Vyvěšeno: 25.7.2018


Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2018 Mikroregionu Tábor

Vyvěšeno: 13.6.2018


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce dne 22.06.2018

Vyvěšeno: 11.6.2018


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikroregionu Tábor za rok 2017

Vyvěšeno: 6.6.2018


Závěrečný účet obce za rok 2017

Vyvěšeno: 4.6.2018


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce dne 04.06.2018

Vyvěšeno: 25.5.2018


Pozvánka na veřejné 3/2018 zasedání shromáždění zástupců „MIKROREGIONU TÁBOR“ dne 31.5.2018

Vyvěšeno: 21.5.2018


Návrh závěrečného účtu MR Tábor za rok 2017

Vyvěšeno: 27.4.2018


Rozpočtové opatření číslo 2 a 3 roku 2018

Vyvěšeno: 22.4.2018


Výjezdní zasedání mikroregionu

Vyvěšeno: 13.4.2018


Zveřejnění záměru propachtovat pozemky

Vyvěšeno: 13.4.2018


Zveřejnění záměru darovat pozemek

Vyvěšeno: 13.4.2018


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce dne 11.04.2018

Vyvěšeno: 2.4.2018


ZÁPIS z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 2/2018 Mikroregionu Tábor

Vyvěšeno: 2.4.2018


Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Železnice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 13.3.2018


Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2018 mikroregionu Tábor

Vyvěšeno: 22.2.2018


Rozpočtové opatření číslo 1 roku 2018

Vyvěšeno: 22.2.2018


Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)

Vyvěšeno: 16.2.2018


Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno: 15.2.2018


Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)

Vyvěšeno: 13.2.2018


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce dne 14.02.2018

Vyvěšeno: 7.2.2018


Pozvánka na veřejné zasedání shromáždění zástupců „MIKROREGIONU TÁBOR“, které se uskuteční dne 23. ledna 2018 od 15,00 hod.

Vyvěšeno: 15.1.2018


Schválený rozpočet obce Kyje na rok 2018

Vyvěšeno: 31.12.2017


Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Vyvěšeno: 25.12.2017


Obecně závazná vyhláška č.1/2017 O regulaci používání zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk

Vyvěšeno: 24.12.2017


Rozpočtové opatření číslo 8 roku 2017

Vyvěšeno: 24.12.2017


Oznámení o konání výročního zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2017

Vyvěšeno: 6.12.2017


Návrh rozpočtu obce Kyje na rok 2018

Vyvěšeno: 29.11.2017


Rozpočtové opatření číslo 5, 6 a 7 roku 2017

Vyvěšeno: 29.11.2017


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 24.11.2017

Vyvěšeno: 15.11.2017


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu „sil. III/28610 v úseku Bradlecká Lhota - Kyje” (oprava povrchů – nový živ. povrch včetně příkopů a krajnic) v termínu 6.11.2017 - 24.11.2017.

Vyvěšeno: 30.10.2017


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 30.10.2017


Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu CŘ 2017

Vyvěšeno: 5.10.2017


Rozpočtové opatření číslo 3 a 4 a změna rozpisu číslo 1 roku 2017

Vyvěšeno: 16.9.2017


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 09.09.2017

Vyvěšeno: 1.9.2017


Úřední hodiny od 21.7. do 31.8. 2017 jsou v následující dny:

21.7. od 18:00
4.8. od 18:00
18.8. od 18:00

Vyvěšeno: 19.7.2017

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 28.06.2017

Vyvěšeno: 20.6.2017


Nové výběrové řízení na dodavatele prací pro projekt "OPRAVA BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE KYJE"

Vyvěšeno: 13.6.2017


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 13.06.2017

Vyvěšeno: 5.6.2017


Závěrečný účet obce za rok 2016

Vyvěšeno: 25.5.2017


Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Mikroregionu Tábor a zpráva o přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno: 15.5.2017


Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 2/2017, 3/2017, 4/2017 Mikroregionu Tábor

Vyvěšeno: 11.5.2017


Rozpočtové opatření číslo 1 a 2 roku 2017

Vyvěšeno: 6.5.2017


Výběrové řízení na dodavatele prací pro projekt "OPRAVA BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE KYJE"

Vyvěšeno: 6.5.2017


Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Vyvěšeno: 6.5.2017


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 27.04.2017

Vyvěšeno: 16.4.2017


Pozvánka na zasedání zástupců MR Tábor

Vyvěšeno: 14.4.2017


Upozornění na splatnost poplatku za odpady za rok 2017 a upozornění na neakceptovatelné používání kontejnerů na odpadky.


Poplatníky jsou fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu (200,-Kč). Slevu mají děti do 10-ti let a důchodci nad 70 let (50%). Poplatníky jsou také fyzické osoby, které mají ve vlastnictví dům nebo chatu, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. V tomto případě je poplatek za objekt 200,- Kč. Veškeré informace jsou k dispozici ve vyhlášce na elektronické úřední desce. Splatnost poplatku je 31. května a to a) v době pokladních hodin viz. úřední deska a nebo převodem na účet obce, kde je nutné do popisu platby uvést číslo popisné tj. např. "Kyje 49" , aby mohla být platba identifikována.
Prosíme všechny občany, aby nezneužívali kontejnery na odpadky k odkládání starých předmětů, stavebních materiálů a dalšího odpadu, který nepatří do kontejnerů na odpadky!!, ale do tříděného odpadu a nebo do sběrného dvora. Ostatní, občané, kteří se chovají dle pravidel, pak nemají možnost využívat kontejnery na odpadky k účelu, ke kterému jsou určené.

Vyvěšeno: 12.4.2017

Rozpočtový výhled na rok 2017-2019 obce Kyje

Vyvěšeno: 21.3.2017


Mikroregion Tábor - oznámení o zveřejnění

Vyvěšeno: 4.3.2017


Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno: 24.2.2017


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 25.02.2017

Vyvěšeno: 16.02.2017


PRODEJ POZEMKŮ, ŽÁDOST O POZASTAVENÍ PRODEJE POZEMKŮ, TRESTNÍ OZNÁMENÍ, VYHODNOCENÍ MINISTERSTVEM VNITRA

Obec Kyje obdržela výzvu od MV dne 15.12.2016. Obec Kyje poskytla součinnost MV a podala trestní oznámení na oznamovatele. Ministerstvo Vnitra předmětné oznámení prošetřilo v součinnosti s nejvyšším orgánem obce Kyje a písemně věc uzavřelo konstatováním, že se obec Kyje nedopustila žádných pochybení. Referenční dokumenty jsou zveřejněny v příloze.

Vyvěšeno: 4.2.2017


Oznámení o veřejném projednání posouzeného a upraveného návrhu změny č.3 územního plánu Lomnice nad Popelkou

Vyvěšeno: 4.1.2017


Obecně závazná vyhláška č.1/2016 O regulaci používání zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk

Vyvěšeno: 12.12.2016


Prohlášení starostky obce k činnosti finančního výboru

Vyvěšeno: 12.12.2016


Vyhodnocení adekvátnosti nápravných opatření přijatých Zastupitelstvem obce Kyje k výsledkům provedené kontroly

Vyvěšeno: 12.12.2016


Schválený rozpočet obce Kyje na rok 2017

Vyvěšeno: 12.12.2016


Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek v katastru obce

Vyvěšeno: 24.11.2016


Oznámení o konání výročního zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2016

Vyvěšeno: 24.11.2016


Veřejná vyhláška o doručení nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 24.11.2016


Návrh rozpočtu obce Kyje na rok 2017

Vyvěšeno: 24.11.2016


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 17.11.2016

Vyvěšeno: 10.11.2016


Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) návrh

Vyvěšeno: 26.9.2016


Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a senátu

Vyvěšeno: 20.9.2016


Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno: 19.9.2016


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 13.9.2016

Vyvěšeno: 5.9.2016


Město Jičín vyhlašuje záměr zadat zpracování LHO (lesní hospodářské osnovy)

Vyvěšeno: 29.7.2016


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 24.6.2016

Vyvěšeno: 9.6.2016


Závěrečný účet obce za rok 2015

Vyvěšeno: 9.6.2016


Pozvánka na zasedání zástupců MR Tábor dne 31.5.2016

Vyvěšeno: 24.5.2016


Závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2015

Vyvěšeno: 11.5.2016


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 1.4.2016

Vyvěšeno: 25.3.2016


Oznámení o záměru pronajmout (propachtovat) nemovitý majetek

Vyvěšeno: 15.3.2016


Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno: 10.3.2016


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 11.3.2016

Vyvěšeno: 4.3.2016


Pozvánka na zasedání zástupců MR Tábor dne 15.3.2016

Vyvěšeno: 4.3.2016


Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Vyvěšeno: 20.2.2016


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 5.2.2016

Vyvěšeno: 31.1.2016


Veřejná vyhláška - zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody

Vyvěšeno: 22.1.2016


Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MR Tábor dne 26.1.2016

Vyvěšeno: 21.1.2016


Oznámení o konání mimořádného zasedání zastupitelstva dne 28.1.2016

Vyvěšeno: 20.1.2016


Schválený rozpočet obce Kyje v roce 2016

Vyvěšeno: 29.12.2015


Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno: 10.12.2015


Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 26.11.2015

Návrh rozpočtu obce Kyje v roce 2016

Vyvěšeno: 20.11.2015

Pozvánka na veřejné zasedání Mikorregionu Tábor konáné 20.11.2015 od 18:30

Vyvěšeno: 14.11.2015

Návrh rozpočtu Mikroregion Tábor v roce 2016

Vyvěšeno: 1.11.2015

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno: 16.9.2015


Oznámení o záměru pronajmout (propachtovat) nemovitý majetek

Vyvěšeno: 11.9.2015

Oznámení o konání zasedání dne 11.9.2015

Vyvěšeno: 7.9.2015

Ukončení období mimořádných klimatických podmínek Královehradeckého kraje

Vyvěšeno: 20.8.2015

Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek Královehradeckého kraje

Vyvěšeno: 10.8.2015

Opatření obecné povahy při nedostatku vody v celém správním území ORP Jičín

Vyvěšeno: 5.8.2015

Závěrečný účet obce za rok 2014

Vyvěšeno: 20.5.2015


Závěrečný účet za rok 2014 - MR Tábor

Vyvěšeno: 22.4.2015


Územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV pro novostavbu rodinného domu

Vyvěšeno: 10.4.2015

Oznámení o konání zasedání dne 10.4.2015

Vyvěšeno: 6.4.2015

Veřejnoprávní smlouva pro výkon přenesené působnosti v projednávání přestupků.

Vyvěšeno: 1.3.2015

Schválený rozpočet obce Kyje v roce 2015

Vyvěšeno: 20.12.2014

Změna úředních hodin 19.12.2014-2.1.2015

Z důvodu vánočních svátků se ruší úřední hodiny na obecním úřadu,
a to pátek 19.prosince 2014 až 2.ledna 2015.
V případě naléhavé nutnosti nás kontaktujte prostřednictvím mailu
nebo na tel.č.725 081 048

Chmelíková Soňa
starostka

Vyvěšeno: 10.12.2014

Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva Obce Kyje se koná ve čtvrtek 18.prosince 2014 od 18 hod.

Vyvěšeno: 10.12.2014

Návrh rozpočtu obce Kyje v roce 2015

Vyvěšeno: 22.11.2014

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Kyje dne 31.10.2014

Vyvěšeno: 24.10.2014

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kyje za uplynulé období: 03/2010 – 03/2014

Vyvěšeno: 20.10.2014


Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Vysledky voleb
Vyvěšeno: 11.10.2014

Návrh rozpočtu Mikroregionu Tábor v roce 2015

Vyvěšeno: 1.10.2014

Oznámení o konání zasedání dne 22.9.2014

Vyvěšeno: 18.9.2014

Kandidatní listina pro volby do zastupitelstva obce Kyje, konané ve dnech 10. a 11.října 2014

Vyvěšeno: 9.9.2014

Dražební vyhláška na pozemek parc.č. 289 o výměře 795 m2 (zahrada) v katastrálním území Kyje u Jičína

Vyvěšeno: 9.9.2014

Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování územního plánu Kyje za období 03/2010 – 03/2014

Vyvěšeno: 14.7.2014


Oznámení o konání zasedání č.3 dne 2.6.2014

Vyvěšeno: 29.5.2014

Závěrečný účet obce za rok 2013

Vyvěšeno: 4.5.2014

Oznámení o projednání a zveřejnění zprávy k ÚP Lomnice nad Popelkou

Vyvěšeno: 2.5.2014

Oznámení o konání zasedání č.2 dne 7.4.2014

Vyvěšeno: 31.3.2014

Ukončení mimořádná vererinární opatření - varroázy včel

Vyvěšeno: 28.3.2014

Rozpočet - závazné ukazatele na rok 2014

Vyvěšeno: 3.12.2013

Oznámení o konání zasedání č.6 dne 2.12.2013

Vyvěšeno: 25.11.2013

Oznámení o konání zasedání č.5 dne 4.11.2013

Vyvěšeno: 29.10.2013

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 - listopad 2013) návrh

Vyvěšeno: 26.10.2013

Návrh rozpočtu Mikroregionu Tábor v roce 2014

Vyvěšeno: 24.10.2013

Volby do PS 2013 - jmenování zapisovatele volební komise

Vyvěšeno: 4.10.2013

Volby do PS 2013 - stanovení minimálního počtu volební komise

Vyvěšeno: 25.9.2013

Oznámení o konání zasedání č.4 dne 9.9.2013

Vyvěšeno: 2.9.2013

Oznámení o konání zasedání č.3 dne 3.6.2013

Vyvěšeno: 27.5.2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

Vyvěšeno: 4.5.2013

Zpráva o výsledku hospodaření MR Tábor za rok 2012

Vyvěšeno: 8.4.2013

Závěrečný účet MR Tábor za rok 2012

Vyvěšeno: 8.4.2013

Oznámení o konání zasedání č.2 dne 8.4.2013

Vyvěšeno: 1.4.2013

Nařízení Státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel.

Vyvěšeno: 25.3.2012

Oznámení o konání zasedání č.1 dne 4.2.2013

Vyvěšeno: 29.1.2013

Výsledky 2. kola prezidentských voleb

Vysledky 2.kola
Vyvěšeno: 26.1.2013

Výsledky 1. kola prezidentských voleb

Vysledky 1.kola
Vyvěšeno: 12.1.2013

Dražební vyhláška se koná dne 6.2.2013

Dražební vyhláška

Předmětem dražby jsou pozemky v katastrálním území Kyje.

Vyvěšeno: 14.12.2012

Schválený rozpočet na rok 2013

Vyvěšeno: 8.12.2012

Příkaz k provedení inventarizace za rok 2012

Vyvěšeno: 8.12.2012

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Vyvěšeno: 6.12.2012

Oznámení o konání zasedání č.8 dne 3.12.2012

Vyvěšeno: 26.11.2012

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise při volbě prezidenta

Vyvěšeno: 16.11.2012

Rozpočet - závazné ukazatele na rok 2013

Vyvěšeno: 8.11.2012

Oznámení o záměru směnit nemovitý majetek

Vyvěšeno: 6.11.2012

Návrh rozpočtu svazku obcí

Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Tábor v roce 2013.

Vyvěšeno: 29.10.2012

Oznámení o konání zasedání č.7 dne 5.11.2012

Vyvěšeno: 29.10.2012

Oznámení o konání zasedání č.4 dne 4.6.2012

Vyvěšeno: 28.5.2012

Závěrečný účet obce Kyje za rok 2011

Vyvěšeno: 10.5.2012

Oznámení o konání zasedání č.3 dne 2.4.2012

Vyvěšeno: 26.3.2012

Nařízení Státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel.

Vyvěšeno: 15.3.2012

Oznámení o uzavírce silnice

Oznámení o úplné uzavírce silnice III. tř. č. 2869 na trase Železnice-Doubravice od 29.2.2012 do 1.3.2012.

Vyvěšeno: 25.2.2012

Oznámení o konání zasedání č.2 dne 6.2.2012

Vyvěšeno: 30.1.2012

PF ČR - veřejná nabídka pozemků

Vyvěšeno: 20.1.2012

Příkaz k provedení inventarizace za rok 2011

Vyvěšeno: 10.12.2011

Návrh rozpočtu na rok 2012

Vyvěšeno: 5.12.2011

Oznámení o konání zasedání č.15 dne 5.12.2011

Vyvěšeno: 27.11.2011

Oznámení o konání zasedání č.14 dne 7.11.2011

Vyvěšeno: 1.11.2011

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška se koná dne 14.12.2011

Předmětem dražby jsou pozemky v katastrálním území Kyje.

Vyvěšeno: 29.10.2011

Oznámení o konání zasedání mikroregionu Tábor

Dne 27.10.2011 od 15hod v Nové Vsi nad Popelkou.

Vyvěšeno: 22.10.2011

Návrh rozpočtu svazku obcí

Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Tábor v roce 2012.

Vyvěšeno: 13.10.2011

Oznámení o konání zasedání č.13 dne 3.10.2011

Vyvěšeno: 28.9.2011

Nabídka pozemků k prodeji

Nabídka pozemků určených k prodeji

Vyvěšeno: 12.9.2011

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

o vydání zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje.

Vyvěšeno: 12.9.2011

Oznámení o konání zasedání č.12 dne 5.9.2011

Vyvěšeno: 3.9.2011

Oznámení o konání zasedání mikroregionu Tábor

Dne 1.9.2011 od 15hod ve mlýně v Železnici.

Vyvěšeno: 20.8.2011

Oznámení záměru prodeje pozemku

Vyvěšeno: 19.8.2011

Oznámení o konání zasedání č.11 dne 1.8.2011

Vyvěšeno: 28.7.2011

Oznámení o konání zasedání č.10 dne 6.6.2011

Vyvěšeno: 3.6.2011

Závěrečný účet obce Kyje za rok 2010

Vyvěšeno: 3.5.2011

Oznámení o konání zasedání č.9 dne 2.5.2011

Vyvěšeno: 26.4.2011

Oznámení o konání zasedání č.8 dne 4.4.2011

Vyvěšeno: 31.03.2011

Závěrečný účet MR Tábor za rok 2010

Vyvěšeno: 5.4.2011

Rozpočet na rok 2011

Vyvěšeno: 20.12.2010

Návrh rozpočtu na rok 2011

Vyvěšeno: 25.11.2010