Obec Kyje

ODKAZY

Aktuálně
Počasí
iDnes
Doprava
Autobus
Vlak
Portály
Centrum
Seznam

Informace dle zák. 106/1999

.

1. Název subjektu: Obec Kyje

2. Důvod a způsob založení: Dle zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura: Zastupitelé obce, výbory

Účetní: Monika Stránská, Ohaveč 41, 506 01 Jičín 1

4. Kontaktní spojení: Kyje č. p. 49, 507 13 Železnice

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Kyje č. p. 49, 507 13 Železnice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Kyje č. p. 49, 507 13 Železnice

4.3 Úřední hodiny: pátek od 18:00 do 19:00

4.4 Telefonní číslo: +420 725 081 048

4.5 Obec nedisponuje faxem

4.6 Webové stránky obce: kyje.webz.cz

4.7 E-mailová adresa: obec.kyje@tiscali.cz

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: Komerční banka Jičín

číslo účtu: 24526541 / 0100

- bezhotovostně na BÚ

- v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ: 00578428

7. DIČ: Obec není plátcem DPH

8. Seznam hlavních dokumentů:
Rozpočet: rozpočty obce zde
Územní plán obce zde

9. Žádosti o informace
Kde získat informace:
- ústní dotaz na Obecním úřadě
- písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu
- pomocí e-mailu: obec.kyje@tiscali.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:
- na Obecním úřadě Kyje

11. Opravné prostředky:
- dotaz na OÚ

12. Formuláře:
- formuláře zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
- projednáním na OÚ

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

4.2 Vydané právní předpisy:
Obecně závazné vyhlášky obce zde
Jednací řád zastupitelstva obce zde

15. Úhrady za poskytování informací:
Obec nedisponuje sazebníkem úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy:
Obec nedisponuje licenčními smlouvami

17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999Sb.
Výroční zprávy zde© 2016