Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Občan / Aktuality / Sběr velkoobjemového komunálního odpadu a kovů v sobotu 4. 5. od 9 do 11 hod.
datum konání 04.05.2024 zveřejněno 24.04.2024 sejmuto 10.05.2024

Sběr velkoobjemového komunálního odpadu a kovů
proběhne v sobotu 4. 5. od 9 do 11 hod.
před obecním úřadem v Kyjích.

Všichni občané a vlastníci nemovitostí mohou odpady odevzdat zdarma.
 

Co BUDEME přijímat jako velkoobjemový komunální odpad:

 • Netřiditelný odpad, který patří do černých nádob, ale vzhledem k jeho velikosti a objemnosti jej tam nelze odkládat. Např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, kuchyňské linky, zrcadla, drobný odpad ze staveb (zbytky kachliček, materiálů) atp.
 • Budou přijímány také kovy.

Co NEBUDEME přijímat:

 • třiditelný objemný odpad - plasty, sklo, papír. Velkoobjemový třiditelný odpad jsou obyvatelé povinni odvážet sami na sběrný dvůr v Lomnici n. P., kde je to po prokázání se průkazkou vydanou obcí Kyje zdarma.
 • stavební suť, pneumatiky, elektrospotřebiče - které mají svůj specifický systém sběru.
 • nebezpečný odpad (ten bude vybírán svozovou firmou v jiném termínu – bude opět ohlášeno SMS).
  Mezi nebezpečný odpad patří:
  • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
  • Oleje a tuky obsahující zbytky nebezpečných látek
  • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
  • Barvy, lepidla a pryskyřice
  • Rozpouštědla
  • Kyseliny
  • Zásady (hydroxid)
  • Nepoužitá léčiva (léky)
  • Pesticidy (hnojiva)
  • Akumulátory, baterie, články a zářivky


Prosíme, nezaplňujte kontejnery v obci objemnými odpady, jsou určeny pouze pro běžný každodenní odpad z domácnosti. Navyšování kapacit kontejnerů zbytečně vyvolá navyšování poplatků za odpady.

Zpět na výpis položek obeckyje.cz/d/ibix?archived=2