Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Informace o místních poplatcích pro rok 2020 a dále

Občan / Poplatky a služby / Informace o místních poplatcích pro rok 2020 a dále
zveřejněno 31.12.2019 Počet příloh: 1

1. Sazby poplatků

Poplatky za odpady

 • Poplatníky jsou fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu.
 • Sazba poplatku činí 350,- Kč ročně.
  Slevu 250,- Kč mají děti do 10-ti let a důchodci nad 70 let - poplatek pro ně tedy činí 100,- Kč
 • Poplatníky jsou také fyzické osoby, které nejsou hlášeny k trvalému pobytu, ale mají ve svém vlastnictví dům nebo chatu v katastru obce Kyje.
  V tomto případě činí roční poplatek za objekt 350,- Kč.
 • Splatnost poplatků za odpady je každoročně nejdéle do 31. května.
 • Veškeré informace jsou k dispozici na úřední desce v sekci vyhlášky
 • Úhrada viz níže

Poplatky za psy

 • Poplatek ze psů platí držitel psa.
 • Sazba poplatku za kalendářní rok činí: za jednoho psa: 50,- Kč
 • Splatnost poplatku za psy je každoročně nejdéle do 31. května.
 • Veškeré informace jsou k dispozici na úřední desce v sekci vyhlášky
 • Úhrada viz níže

Vodné

 • Vodné je splatné vždy po realizaci odečtů, které jsou zpravidla prováděny první sobotu v červnu, dle počasí.
  • Odečty: částky k úhradě včetně pokynů k úhradě jsou následně vždy zveřejněny na úřední desce.
  • POZOR: Vodné se skládá ze dvou složek: 200Kč - roční paušální poplatek, který platí všichni odběratelé a vodné - dle odečtu vodoměru.
 • Úhrada viz níže

2. Úhrada poplatků

 1. v době pokladních hodin viz. úřední deska
 2. nebo převodem na účet obce: 24526541/0100, do popisu platby uveďte číslo popisné, např. "Kyje 49“.

Zpět na výpis položek