Obec Kyje

ODKAZY

Aktuálně
Počasí
iDnes
Doprava
Autobus
Vlak
Portály
Centrum
Seznam

Územní plán obce





Oznámení o veřejném projednání zásad rozvoje HK

Vyvěšeno: 6.12.2010

Oznámení o vydání uzemního plánu obce Kyje

Vyvěšeno: 21.4.2010

Územní plán Kyje - hlavní výkres

Vyvěšeno: 21.4.2010

Územní plán Kyje - výkres zakladního členění území

Vyvěšeno: 21.4.2010

Územní plán Kyje - výkres předpokládaných záborů

Vyvěšeno: 21.4.2010

Územní plán Kyje - výkres širších vztahů

Vyvěšeno: 21.4.2010

Územní plán Kyje - koordinační výkres

Vyvěšeno: 21.4.2010

Územní plán Kyje - výkres předpokládaných záborů

Vyvěšeno: 21.4.2010

Územní plán Kyje - odůvodnění

Vyvěšeno: 21.4.2010

Územní plán Kyje - návrh

Vyvěšeno: 21.4.2010

Řízení o územním plánu Kyje

Vyvěšeno: 2.2.2010

Řízení o návrhu územního plánu Kyje

Vyvěšeno: 30.11.2009

Návrh zadání pro zpracování územního plánu Kyje

Vyvěšeno: 30.1.2008

© 2011