Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Úřad / Úřední deska / Volby / OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kyje
vyvěšeno 29.09.2018 sejmuto 01.12.2018 Volby Počet příloh: 1

Přílohy

 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kyje 

Starostka obce Kyje

podle ​§ 15 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění

pozdějších předpisů,

OZNAMUJE

1. Volby do zastupitelstva obce Kyje se uskuteční v pátek dne 5. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 6. října v době od 8:00 do 14:00 hodin 

2. Místem konání voleb do zastupitelstva obce Kyje je volební místnost Obecního úřadu Kyje 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnostmi stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Každému voliči budou nejdéle 3 dny před konáním voleb doručeny hlasovací lístky. Ve dnech voleb je voliči umožněno obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti. 

5. Volič je povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise, který odpovídá za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí a vydává pokyny k  zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování. 

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

V Kyjích dne 28.9.2018

 Bc. Hana Vítová

 Starostka obce

Zpět na výpis položek obeckyje.cz/d/yo5h?archived=2