Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 2/2020 v neděli 24.5.2020 od 19:00

Úřad / Úřední deska / Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 2/2020 v neděli 24.5.2020 od 19:00
datum konání 24.5.2020 vyvěšeno 17.5.2020 sejmuto 25.5.2020

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva

obce Kyje 2/2020, které se bude konat
v neděli 24.5.2020 od 19:00
na Obecním úřaděProgram:

  1. Úvod, schválení programu, zahájení zasedání

  2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

  3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

  4. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019

  5. Zařazení obce do území působnosti MAS Brána do Českého ráje

  6. Schválení žádostí o připojení k obecnímu vodovodu

  7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

  8. Správa obce

  9. Diskuze

  10. Závěr

 

Zpět na výpis položek