Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Úřad / Úřední deska / Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kyje 3/2019 konaného dne 12.6.2019 od 20:00 v zasedací místnosti OÚ
vyvěšeno 12.6.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kyje 3/2019 konaného dne 12.6.2019 od 20:00 v zasedací místnosti

 

    • Zastupitelstvo obce projednalo na veřejném zasedání dne 12.6.2019 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kyje za rok 2018 spolu se návrhem závěrečného účtu obce za rok 2018 a přijalo opatření k nápravě zjištěných chyb.
    • Schvaluje opatření k nápravě chyb zjištěných při přezkumu hospodaření obce za rok 2018

 

Usnesení byla přijata všemi hlasy, v Kyjích dne 12. 6. 2019

Zpět na výpis položek