Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Oznámení o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kyje

Úřad / Úřední deska / Oznámení o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kyje
vyvěšeno 09.11.2018 sejmuto 30.11.2018 Počet příloh: 1

Přílohy

OZNÁMENÍ
o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kyje (21/2018),

které se bude konat dne 18.11. od 13:30 v zasedací místnosti OÚ.

 

Program:

Úvod, předání osvědčení nově zvoleným zatupitelům

1) Zahájení ustavujícího zasedání, složení slibu členů zastupitelstva

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3) Schválení programu

4) Volba starosty a místostarosty obce

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty a výkonu jejich funkce

d) volba starosty obce

e) volba místostarosty obce

6) Zřízení finačního a kontrolního výboru

7) Volba předsedů finančího a kontrolního výboru

8) Volba členů finančního a konrolního výboru

9) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

(§ 72 zákona o obcích)

10) Jednací řád zastupitelstva obce

11) Správa obce

12) Diskuse

13) ZávěrVyvěšeno: 9.11.2018 Bc. Hana Vítová

Sejmuto: dosavadní starostka obce

Zpět na výpis položek obeckyje.cz/d/29of?archived=2