Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Úřad / Úřední deska / Pozvánka na zasedání MR Tábor 13.11.2018
vyvěšeno 02.11.2018 sejmuto 13.11.2018 Počet příloh: 1

Přílohy

Dobrovolný svazek obcí
MIKROREGION TÁBOR“

Sídlo: Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Vyřizuje: J. Lásková Soldátová   Nová Ves nad Popelkou, 1.11.2018

 

P O Z VÁ N K A

na veřejné zasedání č. 5/2018 shromáždění zástupců „Mikroregionu Tábor“, které se uskuteční

 

dne 13. listopadu 2018 od 14,30 hod.
na Městském úřadě v Lomnici nad Popelkou v zasedací místnosti

 

Program:

 1. Plnění úkolů z minulých zasedání MR Tábor
 2. Volba předsedy svazku a 2 místopředsedů svazku
 3. Schválení oprávnění podepisovat za svazek obcí Mikroregion Tábor
 4. Volba členů orgánu pro schválení účetní závěrky
 5. Volba členů dozorčí rady
 6. Volba členů inventarizační komise, schválení příkazu k provedení inventarizace
 7. Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022
 8. Nová pravidla čerpání dotací z POV Libereckého kraje
 9. Poradenská činnost v roce 2019
 10. Žádost do grantu Královéhradeckého kraje – Profesionalizace svazků
 11. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2018
 12. Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2019
 13. Projednání Zprávy o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor
 14. Nákup kompostérů – vyúčtování veřejnoprávních smluv se členskými obcemi
 15. Schválení nákladů na provoz MR v roce 2018 od Obce Nová Ves nad Popelkou
 16. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 17. Diskuse
 18. Usnesení
 19. Závěr

 

Mgr. Josef Šimek
předseda

 

Rozdělovník:

Členské obce MR Tábor včetně zastupitelů obcí
Mgr. Josef Svoboda – KIS Lomnice nad Popelkou

 

Vyvěšeno: 02.11.2018

Sejmuto:

Zpět na výpis položek obeckyje.cz/d/9wt4?archived=2