Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Úřední deska | Úřad

Zobrazují se i sejmuté ×

Počet záznamů: 18
vyvěšeno název
23.09.2022
Obecně závazná vyhláška obce Kyje č. 1/2022, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské a základní školy
Vyhlášky Počet příloh: 1
15.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Kyje č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyhlášky Počet příloh: 1
15.06.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu
Vyhlášky Počet příloh: 1
19.02.2020
Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kyje
Vyhlášky Počet příloh: 1
13.11.2018
KUKHK: Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
sejmuto 21.12.2018 Vyhlášky Počet příloh: 1
24.12.2017
Obecně závazná vyhláška č.1/2017 O regulaci používání zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk
Vyhlášky Počet příloh: 1
12.12.2016
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 O regulaci používání zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk
Vyhlášky Počet příloh: 1
24.11.2016
Veřejná vyhláška o doručení nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
sejmuto 31.12.2016 Vyhlášky Počet příloh: 1
22.01.2016
Veřejná vyhláška - zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
sejmuto 31.12.2016 Vyhlášky Počet příloh: 1
26.11.2015
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
sejmuto 31.01.2016 Vyhlášky Počet příloh: 1
12.04.2015
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o odpadech (aktualizovaná)
sejmuto 19.02.2020 Vyhlášky Počet příloh: 1
12.04.2015
Informace k obecně závazné vyhláška č.1/2015 o odpadech
sejmuto 19.02.2020 Vyhlášky Počet příloh: 1
09.09.2014
Dražební vyhláška na pozemek parc.č. 289 o výměře 795 m2 (zahrada) v katastrálním území Kyje u Jičína
sejmuto 09.09.2015 Vyhlášky Počet příloh: 1
14.07.2014
Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování územního plánu Kyje za období 03/2010 – 03/2014
sejmuto 14.07.2015 Vyhlášky Počet příloh: 3
14.12.2012
Dražební vyhláška se koná dne 6.2.2013
sejmuto 06.02.2013 Vyhlášky Počet příloh: 1
29.10.2011
Dražební vyhláška se koná dne 14.12.2011
sejmuto 14.12.2011 Vyhlášky Počet příloh: 1
12.09.2011
Veřejná vyhláška
sejmuto 31.12.2011 Vyhlášky Počet příloh: 1
15.03.2010
Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o místních poplatcích za odpad a ze psů
sejmuto 31.12.2019 Vyhlášky Počet příloh: 1

Počet záznamů: 18