Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Úřední deska | Úřad

Zobrazují se jen sejmuté ×

Počet záznamů: 17
vyvěšeno název příznaky
18.3.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy – místní úprava provozu
sejmuto 18.4.2022 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
7.2.2020
Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Kyje
sejmuto 31.12.2020 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
19.12.2019
Veřejná vyhláška - zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Kyje
sejmuto 19.1.2020 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 2
28.11.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení - zařazení pozemních komunikací
sejmuto 14.12.2019 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
26.6.2019
KUKHK: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1 a č. 2
sejmuto 14.7.2019 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
13.11.2018
KUKHK: Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
sejmuto 21.12.2018 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
30.10.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu „sil. III/28610 v úseku Bradlecká Lhota - Kyje” (oprava povrchů – nový živ. povrch včetně příkopů a krajnic) v termínu 6.11.2017 - 24.11.2017.
sejmuto 30.12.2018 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
30.10.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
sejmuto 31.12.2017 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
24.11.2016
Veřejná vyhláška o doručení nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
sejmuto 31.12.2016 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
22.1.2016
Veřejná vyhláška - zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
sejmuto 31.12.2016 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
26.11.2015
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
sejmuto 31.1.2016 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
9.9.2014
Dražební vyhláška na pozemek parc.č. 289 o výměře 795 m2 (zahrada) v katastrálním území Kyje u Jičína
sejmuto 9.9.2015 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
14.7.2014
Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování územního plánu Kyje za období 03/2010 – 03/2014
sejmuto 14.7.2015 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 3
14.12.2012
Dražební vyhláška se koná dne 6.2.2013

Předmětem dražby jsou pozemky v katastrálním území Kyje.

sejmuto 6.2.2013 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
29.10.2011
Dražební vyhláška se koná dne 14.12.2011

Předmětem dražby jsou pozemky v katastrálním území Kyje.

 

sejmuto 14.12.2011 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
12.9.2011
Veřejná vyhláška


o vydání zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje.

sejmuto 31.12.2011 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1
15.3.2010
Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o místních poplatcích za odpad a ze psů
sejmuto 31.12.2019 Vyhlášky, směrnice Počet příloh: 1

Počet záznamů: 17