Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Úřad / Úřední deska | Úřad

Zobrazují se i sejmuté ×

Počet záznamů: 484
vyvěšeno název příznaky
18.12.2015
Zápis č.7 ze zasedání dne 12.12.2015
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
18.12.2015
Usnesení č.7 ze zasedání dne 12.12.2015
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
10.12.2015
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
sejmuto 10.12.2016 Počet příloh: 2
26.11.2015
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
sejmuto 31.1.2016 Vyhlášky Počet příloh: 1
20.11.2015
Návrh rozpočtu obce Kyje v roce 2016
sejmuto 31.12.2017 Rozpočty Počet příloh: 1
18.11.2015
Zápis č.6 ze zasedání dne 13.11.2015
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
18.11.2015
Usnesení č.6 ze zasedání dne 13.11.2015
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
14.11.2015
Pozvánka na veřejné zasedání Mikorregionu Tábor konáné 20.11.2015 od 18:30
sejmuto 20.11.2015
1.11.2015
Návrh rozpočtu Mikroregion Tábor v roce 2016
sejmuto 31.12.2016 Počet příloh: 1
16.9.2015
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
sejmuto 10.12.2015 Počet příloh: 2
15.9.2015
Zápis č.5 ze zasedání dne 11.9.2015
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
15.9.2015
Usnesení č.5 ze zasedání dne 11.9.2015
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
11.9.2015
Oznámení o záměru pronajmout (propachtovat) nemovitý majetek
sejmuto 31.12.2015 Počet příloh: 1
7.9.2015
Oznámení o konání zasedání dne 11.9.2015
sejmuto 11.9.2016 Počet příloh: 1
20.8.2015
Ukončení období mimořádných klimatických podmínek Královehradeckého kraje
sejmuto 31.12.2015
10.8.2015
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek Královehradeckého kraje
sejmuto 31.12.2015
5.8.2015
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v celém správním území ORP Jičín
sejmuto 31.12.2015 Počet příloh: 1
10.6.2015
Zápis č.4 ze zasedání dne 5.6.2015
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
10.6.2015
Usnesení č.4 ze zasedání dne 5.6.2015
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
20.5.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014
sejmuto 31.12.2016 Rozpočty Počet příloh: 2
22.4.2015
Závěrečný účet za rok 2014 - MR Tábor
sejmuto 31.12.2015 Počet příloh: 1
14.4.2015
Zápis č.3 ze zasedání dne 10.4.2015
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
14.4.2015
Usnesení č.3 ze zasedání dne 10.4.2015
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
12.4.2015
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o odpadech (aktualizovaná)
Vyhlášky Počet příloh: 1
12.4.2015
Informace k obecně závazné vyhláška č.1/2015 o odpadech
Vyhlášky Počet příloh: 1
10.4.2015
Územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV pro novostavbu rodinného domu
sejmuto 31.12.2015 Počet příloh: 1
6.4.2015
Oznámení o konání zasedání dne 10.4.2015
sejmuto 10.4.2015 Počet příloh: 1
1.3.2015
Veřejnoprávní smlouva pro výkon přenesené působnosti v projednávání přestupků.
sejmuto 31.12.2018 Počet příloh: 1
23.2.2015
Zápis č.2 ze zasedání dne 20.2.2015
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
23.2.2015
Usnesení č.2 ze zasedání dne 20.2.2015
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1

Počet záznamů: 484