Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Úřad / Úřední deska | Úřad

Zobrazují se jen sejmuté ×

Počet záznamů: 463
vyvěšeno název příznaky
24.2.2017
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
sejmuto 24.2.2018 Počet příloh: 2
16.2.2017
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 25.02.2017
sejmuto 25.2.2017 Počet příloh: 1
4.2.2017
PRODEJ POZEMKŮ, ŽÁDOST O POZASTAVENÍ PRODEJE POZEMKŮ, TRESTNÍ OZNÁMENÍ, VYHODNOCENÍ MINISTERSTVEM VNITRA
Obec Kyje obdržela výzvu od MV dne 15.12.2016. Obec Kyje poskytla součinnost MV a podala trestní oznámení na oznamovatele. Ministerstvo Vnitra předmětné oznámení prošetřilo v součinnosti s nejvyšším orgánem obce Kyje a písemně věc uzavřelo konstatováním, že se obec Kyje nedopustila žádných pochybení. Referenční dokumenty jsou zveřejněny v příloze.
sejmuto 31.12.2017 Počet příloh: 4
4.1.2017
Oznámení o veřejném projednání posouzeného a upraveného návrhu změny č.3 územního plánu Lomnice nad Popelkou
sejmuto 31.12.2017 Počet příloh: 1
12.12.2016
Zápis a usnesení č.8 ze zasedání dne 10.12.2016
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
12.12.2016
Vyhodnocení adekvátnosti nápravných opatření přijatých Zastupitelstvem obce Kyje k výsledkům provedené kontroly
sejmuto 31.12.2017 Počet příloh: 1
12.12.2016
Schválený rozpočet obce Kyje na rok 2017
sejmuto 31.12.2017 Rozpočty Počet příloh: 2
12.12.2016
Prohlášení starostky obce k činnosti finančního výboru
sejmuto 31.12.2017 Počet příloh: 1
10.12.2016
Usnesení č.8a ze zasedání dne 10.12.2016
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
28.11.2016
Zápis a usnesení č.7 ze zasedání dne 17.11.2016
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
24.11.2016
Veřejná vyhláška o doručení nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
sejmuto 31.12.2016 Vyhlášky Počet příloh: 1
24.11.2016
Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek v katastru obce
sejmuto 31.12.2016 Počet příloh: 1
24.11.2016
Oznámení o konání výročního zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2016
sejmuto 10.12.2016 Počet příloh: 1
24.11.2016
Návrh rozpočtu obce Kyje na rok 2017
sejmuto 31.12.2017 Rozpočty Počet příloh: 2
10.11.2016
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 17.11.2016
sejmuto 17.11.2016 Počet příloh: 1
26.9.2016
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) návrh
sejmuto 26.9.2017 Počet příloh: 1
20.9.2016
Zápis a usnesení č.6 ze zasedání dne 13.9.2016
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
20.9.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a senátu
sejmuto 31.12.2016 Volby Počet příloh: 1
19.9.2016
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
sejmuto 19.9.2017 Počet příloh: 2
5.9.2016
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 13.9.2016
sejmuto 13.9.2016 Počet příloh: 1
29.7.2016
Město Jičín vyhlašuje záměr zadat zpracování LHO (lesní hospodářské osnovy)
sejmuto 31.12.2016 Počet příloh: 1
7.7.2016
Zápis a usnesení č.5 ze zasedání dne 24.6.2016
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 5
9.6.2016
Závěrečný účet obce za rok 2015
sejmuto 31.12.2017 Rozpočty Počet příloh: 1
9.6.2016
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 24.6.2016
sejmuto 24.6.2016 Počet příloh: 1
24.5.2016
Pozvánka na zasedání zástupců MR Tábor dne 31.5.2016
sejmuto 31.5.2016
11.5.2016
Závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2015
sejmuto 31.12.2015 Mikroregion Tábor Počet příloh: 2
5.4.2016
Zápis a usnesení č.4 ze zasedání dne 1.4.2016
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 2
25.3.2016
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 1.4.2016
sejmuto 1.4.2016 Počet příloh: 1
15.3.2016
Usnesení č.3 ze zasedání dne 11.3.2016
sejmuto 30.9.2019 Zápisy, usnesení zastupitelstva obce Počet příloh: 1
15.3.2016
Oznámení o záměru pronajmout (propachtovat) nemovitý majetek
sejmuto 31.12.2016 Počet příloh: 1

Počet záznamů: 463