Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

O obci

Volný čas / Informace o obci a její historie / O obci
zveřejněno 22.11.2018

Poloha obce

Obec Kyje leží na severní hranici bývalého okresu Jičín 8 km severně od Železnice v nadmořských výškách 420-564 m.n.m. Obec má 58 trvale žijících obyvatel v 16 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 44 objektů určených k individuální rekreaci (132 osob). Jižní částí obce protéká Kyjský potok. 
Naše obec Kyje pod horou Tábor vás zve na návštěvu malebné krajinné oblasti na rozhraní Českého Ráje a Krkonoš - " Lomnicka " Kraj se může pochlubit krásnými vyhlídkami, zajímavými turistickými trasami. Proto je právem vyhledáván za účelem sportovního a kulturního vyžití po celý rok. V zimních měsících zde jsou nádherné běžecké trasy a můžete využít i několika sjezdovek v okolí.

Vývoj obyvatel

Rok

1869

1900

1930

1950

1961

1970

Kyje

338

271

196

126

102

82

 

Rok

1980

1991

2001

2006

2007

2016

2018

Kyje

68

43

46

51

53

58

53


Obec Kyje měla k poslednímu SLBD v roce 2001 46 obyvatel, z toho bylo 26 obyvatel ekonomicky aktivních.

Kulturní hodnoty území

První písemná zmínka o Kyjích je z roku 1539. Obec náležela k hradu Bradlci, později kartuziánům z kláštera ve Valdicích. 

Ústřední seznam památek ČR: 

28970/6-1224

Kyje

 

krucifix

na návsi

15906/6-1223

Kyje

čp.8

venkovská usedlost

jižní okraj obce


V území se nacházejí další objekty, které nejsou zapsány v seznamu kulturních památek ČR, které jsou však historicky či architektonicky zajímavé, zaslouží si zvýšenou pozornost a mohou být nazývány památkami místního významu. Jedná se především o výklenkovou kapli z druhé poloviny 18. století, dřevěnou zvoničku, boží muka z roku 1782 a několik roubených domů s vyřezávanými lomenicemi. Dokládají způsob života, náboženské cítění a řemeslnou i uměleckou vyspělost mnoha minulých generací. 

Archeologické naleziště 

Za bývalým strážním domkem, cca 500m východně od zastávky ČD Kyje na hraně sestupujícího hřbetu vpravo vedle trati – podkovovitý do skály vytesaný příklop vymezující homolovitý útvar, stopy valu nezjištěny(patrně souvisí výstavbou trati).

Historie obce

Obec Kyje - 450 m n. m je malou vsí na jihovýchodním svahu Tábora. První zmínka se vztahuje k r. 1533, založena byla při velkém osídlování Čech kolem roku 1200. V té době byla uváděna pod názvem Hrnčířská. Původně obec náležela k hradu Bradlci, později kartuziánům z kláštera ve Valdicích. V roce 1841 ji kníže Rohan připojil k lomnickému panství. Nachází se zde několik roubených stavení s vyřezávanými lomenicemi, kaple z poloviny 18. soletí, kamenný kříž ( 1852 ) a boží muka ( 1782 ). Prochází tudy i geologický zlom mezi Českou tabulí a horninami Podkrkonoší. Železniční zastávka tratě Sudoměř - Stará Paka byla bvybudována v roce 1906.

Současnost obce

Naše obec je v současné době zapojena do rozvoje mikroregionu Tábor a podílí se na jeho rozvoji a utváření. Bradlecká Lhota je mimo jiné známa tím, že okolní pole jsou bohatým nalezištěm polodrahokamů, především achátů. V potoce lze nalézt krásně zbarvené české granátky. V obci je legitimně zvolen starosta a celé zastupitelstvo obce.

Další obce v mikroregionu Tábor

Mezi obce pod horou Tábor dále patří:
Bradlecká Lhota - 335 m.n.m. První zmínka z roku 1395
Lomnice nad Popelkou - 478 m.n.m. Má 6200 obyvatel, nejstarší Zmínka v Dalimilově kronice z roku 1232
Nová Ves nad Popelkou - 429 m.n.m. Vznikla kolem roku 1200 jako lesní lánová ves. První zmínka se vztahuje k roku 1362.
Syřenov - 448 m.n.m. Součástí obce jsou osady Žďár u Kumburku a Újezdec. Do majetku obce byla převedena i dominanta, zřícenina hradu Kumburk. První zmínka je z roku 1533.

Zpět na výpis položek obeckyje.cz/d/hcg3?archived=1