Obec Kyje

ODKAZY

Aktuálně
Počasí
iDnes
Doprava
Autobus
Vlak
Portály
Centrum
Seznam

Události v obci

Kontejner na velkoobjemný komunální odpad - 16.8.2018

Kontejner na velkoobjemný komunální odpad bude přistaven na návsi od 16.srpna do 23.srpna.

Úhrada vodného za období 2017-2018

stav k 29.6.2018

V hotovosti:
Na pokladně na obecním úřadě v době pokladních hodin.

Převodem na účet obce:
O podklad pro platební příkaz je možné si zažádat e-mailem na obec.kyje@tiscali.cz nebo při vytváření platebního příkazu do popisu platby tj. do zprávy pro příjemce prosím uvézt číslo popisné a příjmení, jako číslo účtu: 24526541/0100, VS číslo smlouvy.

Informace o poplatku za odpady, psi a o platbě vodného

Poplatníky jsou fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu. Poplatek činí 200,-Kč ročně. Slevu 50% mají děti do 10-ti let a důchodci nad 70 let. Poplatníky jsou také fyzické osoby, které nejsou hlášeny k trvalému pobytu, ale mají ve svém vlastnictví dům nebo chatu v katastru obce Kyje. V tomto případě činí roční poplatek za objekt 200,- Kč. Veškeré informace jsou k dispozici v sekci „vyhlášky“: Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o místních poplatcích za odpad a ze psů. Splatnost poplatku za odpady a za psi je každoročně nejdéle do 31. května a to a) v době pokladních hodin viz. úřední deska a nebo převodem na účet obce: 24526541/0100, do popisu platby uveďte číslo popisné, např. "Kyje 49“. Vodné je splatné vždy po realizaci odečtů, které jsou zpravidla prováděny první sobotu v červnu, dle počasí. Odečty - částky k úhradě včetně pokynů k úhradě jsou následně vždy zveřejněny na úřední desce. POZOR: Vodné se skládá ze dvou složek: 200Kč - roční paušální poplatek, který platí všichni odběratelé a vodné - dle odečtu vodoměru.

2.6.2018 - odečet stavu vodoměrů

Samoodecet vody 2018

V sobotu od 9:00 hodin bude probíhat odečet stavu vodoměrů. Pokud nebude vodoměr v odběrném místě tento den přístupný, provede odběratel samoodečet, vyplní přiložený formulář a doručí ho nejpozději do 24.6.2018 na obecní úřad. Poštou, osobně nebo na e-mail obec.kyje@tiscali.cz

Pozvánka na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku dne 2.12.2017 od 17:00 před obecním úřadem na Kyjích (viz. příloha)

Tancovacka
Úhrada vodného za období 2016-2017 nejpozději do 30.11.2017

stav k 31.12.2017

V hotovosti:
Na pokladně na obecním úřadě v době pokladních hodin.

Převodem na účet obce:
O podklad pro platební příkaz je možné si zažádat e-mailem na obec.kyje@tiscali.cz nebo při vytváření platebního příkazu do popisu platby tj. do zprávy pro příjemce prosím uvézt číslo popisné a příjmení, jako číslo účtu: 24526541/0100, VS číslo smlouvy.

Úřední hodiny od 21.7. do 31.8. 2017 jsou v následující dny:

21.7. od 18:00
4.8. od 18:00
18.8. od 18:00

3.6.2017 - odečet stavu vodoměrů

Samoodecet vody 2017

V sobotu od 9:00 hodin probíhal odečet stavu vodoměrů. Pokud nebyl vodoměr v odběrném místě tento den přístupný, provede odběratel samoodečet, vyplní přiložený formulář a doručí ho nejpozději do 25.6.2017 na obecní úřad. Poštou, osobně nebo na e-mail obec.kyje@tiscali.cz

Klubovna bude otevřena 14.4.2017, tedy v pátek od 18:00!

Klubovna bude fungovat na základě podpory obce a osoby odpovědné za provoz klubovny.

Pozvánka na tradiční bál dne 18.2.2017 od 19 hod

Tradicni bal
Závěr roku 2016

Vážení občané, přátelé,

Rok 2016 byl pro obec Kyje zlomový ve smyslu zachování místní samosprávy. Všem, kteří se na tomto nelehkém úkolu podíleli děkujeme.
Veřejná zasedání zastupitelstva obce a zápisy podrobně rekapitulují události v obci v roce 2016.

Na Silvestra bude pro zájemce o společenské posezení otevřena místní klubovna. Prosíme všechny občany o respektování návrhu usnesení o zábavní pyrotechnice s ohledem na majoritní podporu tohoto opatření občany obce.

Přejeme vám klidné a radostné prožití vánočních svátků

Za obec Kyje

Starostka obce, Bc. Hana Vítová

Úřední hodiny

Vážení občané, během vánočních svátků bude možné řešit urgentní záležitosti prostřednictvím služebního telefonu obce Kyje.

Úřední hodiny v roce 2017 budou zachovány a to v pátek od 18:00.

Úhrada vodného za období 2015-2016

V hotovosti:
Na pokladně na obecním úřadě v době pokladních hodin.

Převodem na účet obce:
O podklad pro platební příkaz je možné si zažádat e-mailem na obec.kyje@tiscali.cz nebo při vytváření platebního příkazu do popisu platby tj. do zprávy pro příjemce prosím uvézt číslo popisné a příjmení, jako číslo účtu: 24526541/0100, VS číslo smlouvy.

Pozvánka na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku dne 2.12.2016 od 19:00 před obecním úřadem na Kyjích (viz. příloha)

Tancovacka
Pozvánka na posezení dne 30.9.2016 od 19:00 u příležitosti poděkování manželům Škopánovým a předání "zimního klíče" od klubovny (viz. příloha)

Tancovacka
Upozornění!!! Od 14. do 17. července bude z důvodu opravy průběžně – podle potřeby probíhat uzavírka cesty od křižovatky u Rudolfů okolo studánky až po odbočku z obecní silnice.

Vyvěšeno: 12.7.2016

Upozornění! Ve čtvrtek 9. 6. 2016 bude mezi 12h a 13h probíhat odstřel stěny v lomu.

4.6.2016 - odečet stavu vodoměrů

Samoodecet vody 2016

V sobotu od 9:00 hodin probíhal odečet stavu vodoměrů. Pokud nebyl vodoměr v odběrném místě tento den přístupný, provede odběratel samoodečet, vyplní přiložený formulář a doručí ho nejpozději do 25.6.2016 na obecní úřad. Poštou, osobně nebo na e-mail obec.kyje@tiscali.cz

Pozvánka na Jarní sousedskou tancovačku dne 14.5.2016

Tancovacka
Poděkování za účast na jarních brigádách

Podekovani
Provoz pokladny

29.04.2016 od 18hod
06.05.2016 není
13.05.2016 od 18hod

Jarní brigáda v sobotu 26.3.2016 v 9:00

Vážení občané a přátelé obce,
dovolte mi oslovit vás a požádat vás o zapojení se do brigády, která se bude konat v sobotu 26. 3. od 9:00 na obci. Účelem brigády je jarní úklid obce a zvelebení veřejných obecních prostor. Sraz je v 9:00 na obecním úřadě.
Předem děkujeme za účast.

Za obec Kyje
Bc. Hana Vítová
Starostka

Úhrada vodného

stav k 23.11.2015

V hotovosti:
Na pokladně na obecním úřadě.
Nebo po domluvě na tel. čísle 736 208 519 pí Růžičková

Převodem na účet obce:
O podklad pro platební příkaz je možné si zažádat e-mailem na obec.kyje@tiscali.cz

Od 1.10.2015 změna způsobu likvidace směsného odpadu

Odpad
26.9.2015 - Brigáda

Brigada

V sobotu od 8:30 hodin byla svolána brigáda na dokončení úpravy cesty (viz. přiloha).


3.9.2015 - Výzva k šetření vodou

Výzva
23.7.2015 - Výzva k šetření vodou

Výzva
Změna úředních hodin po dobu letních prázdnin

Uredni hodiny

10.července 2015 .. 18-19hod + pokladna
24.července 2015 .. 18-19hod + pokladna
7.srpna 2015 .. 18-19hod
21.srpna 2015 .. 18-19hod

(více viz. příloha)

6.6.2015 - odečet stavu vodoměrů

Samoodecet vody 2015

V sobotu od 9:00 hodin probíhal odečet stavu vodoměrů. Pokud nebyl vodoměr v odběrném místě tento den přístupný, provede odběratel samoodečet, vyplní přiložený formulář a doručí ho nejpozději do 21.6.2015 na obecní úřad. Poštou, osobně nebo na e-mail obec.kyje@tiscali.cz

7.3.2015 - Brigáda

V sobotu od 9:00 hodin byla svolána brigáda na likvidaci náletů podél cest.

28.2.2015 - Tradiční staročeský bál

V sobotu od 20:00 hodin se konal Tradiční staročeský bál.

12.12.2014 - veřejné výroční zasedání zastupitelstva

Pozvanka

V pátek od 19:00 hodin se konala tradiční veřejná výroční schůze zastupitelstva obce Kyje.

12.12.2014 - Mikulášská besídka

Leták - Mikuláš

Od 17:30 hodin se konala v obecní klubovně pro děti Mikulášská bedídka (více viz. přiložený leták).

3.11.2014 - i nadále do odvolání platí maximální ohleduplnost a maximální snížení spotřeby vody v domácnostech připojených na obecní vodovod. V současné době zastupitelstvo obce pracuje na přípravě projektu posílení vodovodu, pokud by se měla opakovat opět letošní situace tj. zima bez sněhu a suchý rok.
!!! Výstraha 20.10.2014 - přísné šetření s vodou !!!
Pro nedostatek sněhu v zimě je malá zásoba spodní vody a neustále se snižuje přítok vody. Pokud to bude pokračovat i nadále bude akutní nedostatek vody!
Vzhledem k akutnímu nedostatku vody, je přísný zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrádek a dalšímu plýtvání s vodou!!!


Srpen, září - úhrada vodného

stav k 14.7.2014

V hotovosti na obecním úřadě:
V srpnu
- pondělí 11.8 od 19:00 - 20:00hod
- pondělí 25.8 od 19:00 - 20:00hod
V září
- pondělí 1.9 od 19:00 - 20:00 hod
- sobota 6.9 od 8:30 - 9:00hod

Nebo po domluvě na tel. čísle 736 208 519 pí Růžičková

Převodem na účet obce:
O doklad pro platební příkaz je možné si zažádat e-mailem na obec.kyje@tiscali.cz

31.5.2014 - odečet stavu vodoměrů

Samoodecet vody 2014

V sobotu od 9:00 hodin probíhal odečet stavu vodoměrů. Pokud nebude vodoměr v odběrném místě tento den přístupný, provede odběratel samoodečet, vyplní přiložený formulář a doručí ho nejpozději do 23.6.2014 na obecní úřad. Poštou, osobně nebo na e-mail obec.kyje@tiscali.cz

1.2.2014 - Tradiční staročeský bál

Plakát - bál 2014

V sobotu od 20:00 hodin se konal Tradiční staročeský bál (více viz. přiložený plakát).

7.12.2013 - veřejné výroční zasedání zastupitelstva

V sobotu od 17:00 hodin se konala tradiční veřejná výroční schůze zastupitelstva obce Kyje.

6.12.2013 - Mikulášská besídka

Leták - Mikuláš

Od 17:00 hodin se konala v obecní klubovně pro děti Mikulášská bedídka (více viz. přiložený leták).

Od 3.8.2013 do 7.9.2013 - úhrada vodného

V hotovosti na obecním úřadě:
V srpnu
- sobota 3.8 od 8:30 - 9:00hod
- pondělí 19.8 od 19:00 - 20:00hod
V září
- pondělí 2.9 od 19:00 - 20:00 hod
- sobota 7.9 od 8:30 - 9:00hod
- nebo po domluvě na tel. čísle 736 208 519 pí Růžičková

Převodem na účet obce:
O doklad pro platební příkaz je možné si zažádat e-mailem na obec.kyje@tiscali.cz

24.8.2013 - prázdninový dětský den

Plakát - dětský den 2013

V sobotu od 15:00 hodin se konal na plácku před Knapovými dětský den se soutěžemi (více viz. přiložený plakát).

Od 8.7.2013 do 31.7.2013 - úhrada vodného

V hotovosti na obecním úřadě:
V červenci
- pondělí 8.7 od 19:00 - 20:00hod
- sobota 13.7 od 8:30 - 9:00hod
- pondělí 29.7 od 19:00 - 20:00 hod
- nebo po domluvě na tel. čísle 736 208 519 pí Růžičková

Převodem na účet obce:
O doklad pro platební příkaz je možné si zažádat e-mailem na obec.kyje@tiscali.cz

8.6.2013 - odečet stavu vodoměrů

Samoodecet vody 2013

V sobotu od 9:00 hodin probíhal odečet stavu vodoměrů. Pokud nebude vodoměr v odběrném místě tento den přístupný, provede odběratel samoodečet, vyplní přiložený formulář a doručí ho nejpozději do 23.6.2013 na obecní úřad. Poštou, osobně nebo na e-mail obec.kyje@tiscali.cz

30.4.2013 - Pálení čarodějnic

Plakát - čarodějnice 2013

V úterý od 18:00 hodin se konalo pálení čarodějnic (více viz. přiložený plakát).

27.4.2013 - Čarodějnická zábava

Plakát - čarodějnice 2013

V sobotu od 20:00 hodin se konala Čarodějnická zábava (více viz. přiložený plakát).

27.4.2013 - odpad

Mezi 10:00-10:30 hodinou byl u obecního úřadu přistaven kontejner na odpad.

9.3.2013 - Tradiční staročeský bál

Plakát - bál 2013

V sobotu od 20:00 hodin se konal Tradiční staročeský bál (více viz. přiložený plakát).

14.12.2012 - Mikulášská besídka

Leták - Mikuláš

Od 17:00 hodin se konala v obecní klubovně pro děti Mikulášská bedídka (více viz. přiložený leták).

29.9.2012 - odpad

Mezi 10:00-10:30 byl u obecního úřadu přistaven kontejner na odpad.

Od 25.6.2012 do 25.7.2012 - úhrada vodného

stav k 24.6.2012

V hotovosti na obecním úřadě:
V červnu
- sobota 30.6 od 8:30 - 9:00 hod
- nebo po domluvě na tel. čísle 736 208 519 pí Růžičková
V červenci
- pondělí 2.7 od 19:00 - 20:00hod
- pondělí 9.7 od 19:00 - 20:00hod
- sobota 14.7 od 8:30 - 9:00 hod
- nebo po domluvě na tel. čísle 736 208 519 pí Růžičková

Převodem na účet obce:
O doklad pro platební příkaz je možné si zažádat e-mailem na obec.kyje@tiscali.cz

Plakát - dětský den 2012

9.6.2012 - dětský den

V sobotu od 14:00 hodin se konal na plácku před Knapovými dětský den se soutěžemi (více viz. přiložený plakát).

Formulář- samoodečet vody 2012

2.6.2012 - odečet stavu vodoměrů

V sobotu od 9:00 hodin probíhal odečet stavu vodoměrů. Pokud nebude vodoměr v odběrném místě tento den přístupný, provede odběratel samoodečet, vyplní přiložený formulář a doručí ho nejpozději do 16.6.2012 na obecní úřad. Poštou, osobně nebo na e-mail obec.kyje@tiscali.cz

Plakát - čarodějnice 2012

30.4.2012 - Spálení čarodějnice

V pondělí od 17:30 hodin se konalo spálení čarodějnice (více viz. přiložený plakát).

Plakát - čarodějnice 2012

28.4.2012 - Čarodějnická zábava

V sobotu od 20:00 hodin se konala Čarodějnická zábava (více viz. přiložený plakát).

Plakát - dětský karneval 2012

26.2.2012 - Dětský karneval

V neděli od 14:00 hodin se konal Dětský karneval (více viz. přiložený plakát).

Plakát - bál 2012

25.2.2012 - Tradiční staročeský bál

V sobotu od 20:00 hodin se konal Tradiční staročeský bál (více viz. přiložený plakát).

31.12.2011

Silvestr v obecni klubovně.

Pozvánka - výročka 2011

17.12.2011 - veřejné výroční zasedání zastupitelstva

V sobotu od 18:00 hodin se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu tradiční veřejné výroční zasedání zastupitelstva obce Kyje (více viz. přiložená pozvánka).

Leták - Mikuláš

10.12.2011 - Mikulášská besídka

Od 16:00 hodin se konala v obecní klubovně pro děti Mikulášská bedídka (více viz. přiložený leták).

Leták - drakiáda

29.10.2011 - drakiáda

Od 14:00 hodin bylo pro děti uspořádáno pouštění draků (více viz. přiložený leták).

17.9.2011

Děti - hledání pirátského pokladu.

Leták - otevření klubovny

19.8.2011 - otevření obecní klubovny

Od 18:00 hodin byla otevřena obecní klubovna (více viz. přiložený leták).

stav k 25.8.2011

Úhrada vodného - stav k 25.8.2011

stav k 25.8.2011

Od 19.6.2011 do 17.7.2011 - úhrada vodného

V hotovosti na pokladně:
V červnu
- pondělí 20.6 a 27.6 od 19:00 - 19:30 hod
- sobota 25.6 od 8:30 - 9:00 hod
- nebo po domluvě na tel. čísle 736 208 519 pí Růžičková
V červenci
- pondělí 11.7 od 19:00 - 19:30hod
- sobota 16.7 od 8:30 - 9:00 hod
- nebo po domluvě na tel. čísle 736 208 519 pí Růžičková

Převodem na účet obce:
Doklad pro platební příkaz je možné si vyzvednout na pokladně nebo zažádat o jeho zaslání e-mailem
(žádost poslat na obec.kyje@tiscali.cz).

4.6.2011 - odečet stavu vodoměrů

V sobotu od 9:00 hodin probíhal odečet stavu vodoměrů. Pokud nebude vodoměr v odběrném místě tento den přístupný, provede odběratel samoodečet, vyplní přiložený formulář a doručí ho nejpozději do 18.6.2011 na obecní úřad. Poštou nebo osobně.

28.5.2011 - dětský den

Od 14:00 hodin se konal na obecním plácku dětský den pro celou rodinu.

14.5.2011 - odpad

Mezi 10:00-11:00 hodinou byly u obecního úřadu přistaveny kontejnery na odpad a na železo.

30.4.2011

Děti - pálení čarodějnic.

19.2.2011

Brigáda - zahájení rekonstrukce budovy bývalé školy.

30.1.2011

Děti - dětský karneval.

29.1.2011

Kultura - zábava s tombolou pro místní a přespolní.

3.12.2010

Děti - mikulášská nadílka.

5.9.2010

Děti - hledání pirátského pokladu.

5.6.2010

Děti - dětský den.

.

© 2012