Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Pozvánka na sobotní brigády ve dnech 3.11. a 10.11.2018 od 9:00

Občan / Aktuality / Pozvánka na sobotní brigády ve dnech 3.11. a 10.11.2018 od 9:00
zveřejněno 29.10.2018

V sobotu dne 3.11. od 9:00 a v sobotu dne 10.11. od 9:00 svoláváme brigádu za účelem přípravy unikátní expozice v prostorách staré školy (OÚ). Prosíme vás o potvr-zení vaší účasti. Všem, kteří nám pomáhali na všech úklidových a stěhovacích brigádách tímto děkujeme-

Některé exponáty z let 1875 až 1962 budou vystaveny dočasně a poté uloženy a z některých budou vyhoto-veny kopie, aby nebyly poškozeny. Odměnou za vaši pomocnou ruku pro vás bude nejen slavnostní otevření této expozice dne 24. 11. 2018, ale také možnost podílet se na přípravě této unikátní expozice mapující celou historii školy od roku 1875 a to nejen ve vztahu ke vzdělávání a k výukovým materiálům, které se dochovaly, ale také k místním rodákům a jejich předkům, kteří zde toho času vytvářeli toto kulturní dědictví ve spolupráci s mnoha osobnostmi, které zde působily za nelehkých časů. Mnoho předmětů bylo bohužel poničeno zatékáním do střešních prostor, které aktuálně stále řešíme. Další byly nalezeny pod hromadami nepořádku, který byl na půdu po desetiletí vynášen a některé byly nalezeny pod hromadou palivového dřeva.

Jestliže můžete přijít a podat pomocnou ruku, budeme rádi. Práce je opravdu mnoho např. ošetření některých dřevěných prvků vyžaduje čas a trpělivost.

Zpět na výpis položek obeckyje.cz/d/o0rh