Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Občan / Aktuality / Sběr velkoobjemového komunálního odpadu a nebezpečného odpadu
datum konání 03.06.2023 zveřejněno 13.05.2023 sejmuto 10.06.2023

Sběr velkoobjemového komunálního odpadu a nebezpečného odpadu

proběhne v sobotu 3.6. od 9 do 11 hod. před obecním úřadem.

Všichni občané a vlastníci nemovitostí mohou odpady odevzdat zdarma.

 

Co budeme přijímat jako velkoobjemový komunální odpad?

Jedná se o odpad, který vzhledem k jeho velikosti a objemnosti nelze odkládat do běžně dostupných černých nádob na směsný odpad. Do této kategorie odpadů spadá např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, kuchyňské linky, zrcadla, drobný odpad ze staveb (zbytky kachliček, materiálů) atp.

Bude přijímán i nebezpečný odpad (standardní termín dle vyhlášky první pátek v měsíci červnu 2.6. v úřední hodiny platí také). Mezi nebezpečný odpad patří:

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
Oleje a tuky obsahující zbytky nebezpečných látek

Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)

Barvy, lepidla a pryskyřice

Rozpouštědla

Kyseliny

Zásady (hydroxid)

Nepoužitá léčiva (léky)

Pesticidy (hnojiva)

Akumulátory, baterie, články a zářivky

Vše řádně označeno v uzavřených obalech o objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Budou přijímány také kovy.

Nebude přijímán tříditelný objemný odpad - plasty, sklo, papír. Velkoobjemový tříděný odpad jsou obyvatelé povinni odvážet sami na sběrný dvůr v Lomnici n. P., kde je to po prokázání se průkazkou vydanou obcí Kyje zdarma.

Nebude přijímána stavební suť, pneumatiky, elektroodpad, které mají svůj specifický systém sběru.

Prosím, nezaplňujte kontejnery v obci objemnými odpady, jsou určeny pouze pro běžný každodenní odpad z domácnosti. Navyšování kapacit kontejnerů zbytečně vyvolá navyšování poplatků za odpady.

Zpět na výpis položek obeckyje.cz/d/z6uj?archived=2