Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Aktuality | Občan

Zobrazují se jen sejmuté ×

Počet záznamů: 23
zveřejněno název příznaky
10.6.2022
Úřední hodiny dne 17.6.2022

Úřední hodiny dne 17.6.2022

V pátek 17.6.2022 úřední hodiny výjimečně nebudou, další úřední hodiny budou dne 24. června 2022, standardně od 18:00.


Za obec Kyje

Evžen Eiba
starosta

sejmuto 18.6.2022 Počet příloh: 1
19.5.2022
Omezení provozu kolem obecního úřadu datum konání 23.5.2022
Dobrý den, ve dnech 23. - 25.5.2022 bude probíhat překládka stavebního materiálu stavební společnosti Goldbeck na návsi u obecního úřadu . Bude zde stát jeřáb a návěs, ze kterého budou jeřábem překládat materiál na menší nákladní vůz, který bude materiál navážet stavbu po komunikaci na p.p.č. 584/1. Průjezd bude možný, avšak s velkou opatrností.
sejmuto 30.5.2022
10.5.2022
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060837998 datum konání 26.5.2022
sejmuto 26.5.2022 Počet příloh: 1
22.12.2021
Úřední a hodiny dne 31.12.2021
Úřední hodiny dne 31.12.2021 V pátek 31.12.2021 úřední hodiny výjimečně nebudou, další úřední a pokladní hodiny budou dne 7. ledna 2022. Přejeme klidně strávené vánoční svátky a šťastný nový rok   Za obec Kyje Evžen Eiba starosta
sejmuto 31.12.2021 Počet příloh: 1
30.10.2021
Odstranění zeleně zasahující do komunikací

Začátkem listopadu proběhne údržba zeleně kolem cest zasahující do komunikací na Kyjích.

sejmuto 31.10.2021
8.10.2021
UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060799304 datum konání 26.10.2021
sejmuto 26.10.2021 Počet příloh: 1
3.8.2021
Setkání zastupitelů s občany, neděle 8.8. od 19:30 datum konání 8.8.2021
sejmuto 8.8.2021
18.7.2021
Kontejner / valník na velkoobjemový odpad 24.7.2021
Valník na velkoobjemový komunální odpad bude přistaven na návsi v sobotu 24.7.2021 od 8:00 do 12:00. Valník není určen na plasty, papír, stavební suť, nebezpečné odpady, elpektrospotřebiče, pneumatiky apod., které lze vytřídit samostatně. Bude rovněž možné odevzdat vytříděný železný šrot do oddělené nádoby.
sejmuto 24.7.2021
25.6.2021
Finanční sbírky na pomoc lidem zasaženým tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku
Přehledně: kam můžete přispět?   Nadace Via – číslo účtu 200900222/0800 ADRA  – číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 390 Český červený kříž  – číslo účtu 333999/2700, variabilní symbol 2101 Diakonie Českobratrské církve evangelické  – číslo účtu 2100691426/2010 Diecézní charita Brno  – číslo účtu 4211325188/6800, variabilní symbol 2002 …
sejmuto 30.10.2021
28.5.2021
Odečty vodoměrů 5.6.2021 datum konání 5.6.2021
V sobotu 5.6.2021 od 9:00 hodin bude probíhat odečet stavu vodoměrů. Pokud nebude vodoměr v odběrném místě tento den přístupný, provede odběratel samoodečet, vyplní formulář pro nahlášení stavu vodoměru a doručí ho nejpozději do 30.6.2021 na obecní úřad. Poštou, e-mailem na urad@obeckyje.cz nebo osobně.
sejmuto 30.6.2021 Počet příloh: 2
21.3.2021
Oznámení českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice datum konání 9.4.2021
sejmuto 31.3.2021 Počet příloh: 2
28.2.2021
Opatření od 1.3.2021 přehledně, formuláře, usnesení vlády
sejmuto 30.6.2021 Počet příloh: 5
18.6.2020
Dětský den 27.6.2020 od 15:00 datum konání 27.6.2020

sejmuto 28.6.2020
12.6.2020
Kontejner 20.6.2020 datum konání 20.6.2020
KONTEJNER / VALNÍK NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD Valník na velkoobjemový komunální odpad bude přistaven na návsi  v sobotu 20.6.2020 od 8:30 do 11:30.  Valník není určen na plasty, papír, stavební suť, nebezpečené odpady, elektrospotřebiče, pneumatiky apod., které lze vytřídit samostatně.   Bude rovněž možné odevzdat vytříděný železný šrot do oddělené nádoby
sejmuto 21.6.2020
2.6.2020
Odečet vodoměrů 6.6.2020
ODEČET VODOMĚRŮ 6.6.2020 V sobotu 6.6.2020 od 9:00 hodin bude probíhat odečet stavu vodoměrů. Pokud nebude vodoměr v odběrném místě tento den přístupný, provede odběratel samoodečet, vyplní přiložený formulář a doručí ho nejpozději do 28.6.2020 na obecní úřad. Poštou, e-mailem na  urad@obeckyje.cz  nebo osobně.
sejmuto 28.1.2021 Počet příloh: 1
25.5.2020
Černý den pro obce datum konání 1.6.2020
sejmuto 22.6.2020 Počet příloh: 1
27.4.2020
Úřední a pokladní hodiny během svátků

Úřední a pokladní hodiny během svátkůPátek 1.5.2020 - 18:00-19:00

Úřední hodiny budou, včetně pokladních, je tedy možnost platit poplatky.Pátek 8.5.2020

Úřední hodiny nebudou

sejmuto 10.5.2020
16.3.2020
Pomoc občanům v nouzi, nabídka dezinfekce
Vzhledem k doporučení Vlády ČR občanům starších 70 let nevycházet ze svých obydlí starosta obce nabízí těmto občanům pomoc při zajištění základních životních potřeb vč. potravin a léků. Pro pomoc volejte prosím na tel. č. starosty, t.j. 725 081 048, či pište na email urad@obeckyje.cz  . Nabídka dezinfekce Díky iniciativě spolupracujících orgánů se podařilo…
sejmuto 30.6.2020
12.3.2020
Vyhlášení nouzového stavu
NOUZOVÝ STAV je zatím vyhlášen na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, prodloužen do 30. dubna 2020.   Aktuálně platná opatření najdete na webu vlada.cz zde:  https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/   18.3. - doplnění Rozhodnutí hejtmana o povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest …
sejmuto 30.6.2020 Počet příloh: 17
6.3.2020
Vlaková výluka 17.3. - 31.3.2020
sejmuto 1.6.2020 Počet příloh: 1
25.10.2019
Vodné 2018/2019 - aktualizace 25.10.2019

Přikládáme seznam plateb vodného pro jednotlivé nemovitosti a informaci o možnosti úhrady.

 

Aktualizováno 25.10.2019

sejmuto 1.6.2020 Počet příloh: 2
24.9.2019
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 11.10.2019 datum konání 11.10.2019
sejmuto 11.10.2019 Počet příloh: 1
1.3.2019
Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou
sejmuto 30.6.2020 Počet příloh: 1

Počet záznamů: 23