Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Oprava budovy obecního úřadu obce Kyje

Volný čas / Informace o obci a její historie / Oprava budovy obecního úřadu obce Kyje
zveřejněno 01.01.2019 Počet příloh: 20

Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Dne 24.11.2018 byla po náročné renovaci slavnostně otevřena budova obecního  úřadu v Kyjích. 

Během opravy místní roubené školy vystavěné roku 1874 za císařství rakousko-habsburského, která dnes slouží jako obecní úřad, byly nalezeny historicky a místopisně významné exponáty mapující nejen historii školy, ale také mnoho významných událostí až do roku 1962.

Škola v Kyjích byla vysvěcena a otevřena roku 1875. Zpočátku ji navštěvovalo kolem dvaceti žáků. Prvním učitelem, který zde působil byl Josef Buřil. Učitelé měli těžké podmínky a často, v zejména době válek museli doslova chodit po staveních a prosit o jídlo. Škola zde fungovala do roku 1962 pro děti od 6 do 12 let.

„Díky odkazu Marie Terezie ve smyslu zavedení povinné školní docházky byla i místní škola zpočátku podporována a to nejen ve smyslu výstavby, ale také vzdělávání pro „záchranu českého dítěte“. Místní škola obdržela mnoho ocenění a čestných uznání. Stará triviálka dnes slouží jako obecní úřad, je zde klubovna a společenský sál.

Události se zúčastnilo mnoho lidí, přišli rodáci a také bývalí žáci školy, z nichž nejstarší je v požehnaném věku 81 let. Zdejší budova školy je odkazem a přínosem pro další generace, které by se o ni měly starat a podle potřeby ji renovovat.

Součástí expozic byla také výstava původního divadelního spolku v Kyjích, která byla připravena v prostorách klubovny. Místní škola a její odkaz patří mezi významné historické milníky.

U příležitosti slavnostního otevření školy dne 24.11.2018 byly exponáty vystaveny v rámci dočasné expozice, která byla zpřístupněna veřejnosti.

Po dvouleté přípravě projektu a získání dotace nastal problém sehnat firmu, která by se přihlásila do výběrového řízení vyhlášeného obcí a který by byla schopna obsáhnout veškeré práce kvalitně a dle předepsaného postupu. Po započetí oprav se rychle začaly měnit předpoklady a očekávání, protože během odkrývání novodobých zákryvných prvků ( cetrisové, heraklitové a jiné desky) byla zjištěna degradace rozsáhlejší částí roubení než se předpokládalo, které vedlo, mimo jiné, k rozhodnutí snést celou západní stěnu. Nové trámoví, zdivo a izolace se pojily také s nutným vybouráním původních podlah v kanceláři a v klubovně, protože přenášely vlhkost do roubení. I přes postupně přibývající problémy a výraznou změnu rozsahu díla, se opravu školy podařilo dokončit v terminu, který byl stanoven roce 2017.

V půdních prostorách se pravidelně každou sobotu pod vedením starostky obce věnovali někteří místní občané pracem na obnovení školního kabinetu a na renovaci starých školních materiálů. Z půdy byly díky těmto brigádám vyvezeny v několika kontejnerech po mnoho let ukládané zbytky stavebních a jiných materiálů, podlahy byly odlehčeny. Během oprav západního štítu, zhotovení nového štítu včetně zhotovení nového okna štítu tesaři ohleduplně zachovali původní prvky západního štítového okna, které tvoří dominantu školního kabinetu.

Níže si prohlédněte fotografie z opravené budovy a slavnostního otevření.

Bc. Hana Vítová, starostka obce Kyje

Zpět na výpis položek obeckyje.cz/d/zh2v